اين سايت به معرفي يكي از شاگردان  شيخ رجبعلي خياط(ره) ، مرحوم حاج ميرزا ابوالفضل صنوبري مي پردازد. همو كه نام نهادن عبد صالح از سوي مقام معظم رهبري بر ايشان برازنده است

الا انَ اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

مرحوم صنوبري عاشق خدا بود و از خدا مي گفت و سراسر وجودش عشق و محبت به خدا بود و اشكهاي چشم او بر گونه هاي نورانيش، گواه سخنانش بود... وي با همه وجود عاشق اهل بيت بود و در مجالس اهل بيت به ويژه حضرت فاطمه زهرا (س)  منقلب مي شد و اشك مي ريخت... .  قسمتي از سخنان آيت الله ري شهري در مراسم  ختم مرحوم صنوبري در  منا _اسفند80  (ادامه)

Email: Info@abdesaleh.ir